Foto över badande vid Skällinge badplats

En badplats blir ännu bättre

Badplatsen vid vackra Skällingesjön bjuder på utsikt över skogen och byns kyrka och har sedan länge varit en mötesplats i orten. I dialog med boende har nu badplatsen blivit en ännu bättre plats, som lockar boende och besökare både på sommaren och vintern.

I ett projekt med att utveckla badplatsen har ett nytt hopptorn, en sviktbräda, en ny brygga och en träspång ner till vattnet byggts. Lite längre ut på udden har en grillplats, vindskydd och badbrygga för vinterbad, eller lite mer enskilt bad, gjorts i ordning.

Dialog formar badplatsen

I början av projektet efterfrågade arbetsgruppen idéer om utveckling av badplatsen via mejl. Sedan hade arbetsgruppen ett möte med Skällinge samhällsförening om hur man hade tolkat inkomna synpunkter och visade ett förslag. En grupp på sex personer i olika åldrar från närområdet jobbade sedan vidare med kommunen för att forma ett förslag till hur badplatsen kunde bli bättre.

En viktig del av projektet var att förbättra tillgängligheten på badplatsen, så att fler kan bada. Det kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp har därför fått vara med och granska ritningarna innan bygget startade.

Avstämningar har även gjorts med Svenska kyrkan som ligger nära sjön. Genom dialog med kultur- och fritidsförvaltningen om deras fritidsaktiviteter vid sjön ordnade projektet uppställningsplats för kanoter.

En härlig sommardag kan det vara aktivitet på badplatsen från tidig morgon till sen kväll. Med grillplats och vindskydd kan man även njuta av platsen fler årstider på året. En plats för bad, friluftsliv och därtill en mötesplats för både unga och gamla i närområdet.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Jens Bengtsson
Landskapsarkitekt

Hållbarhetsmål

Varberg har Västkustens bästa förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Agenda 2030

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen