Varberg torg med torghandlare fontänen i förgrunden och kyrkan i bakgrunden

Foto: Hidvi Group

Levande stadskärna

Människor vallfärdar till Varberg varje sommar, och under ett par pulserande månader är staden full av liv. Men hur skapar vi en stadskärna som lockar människor att mötas året om?

Mitt emellan två storstadsregioner ligger Varberg, i en knutpunkt där tågen stannar mitt i staden några stenkast från den gamla stadskärnan. Och med Sveriges tredje största, och kanske vackraste, torg. Ändå kan det vara en utmaning att behålla attraktiviteten med stora byggprojekt i centrum och under årets mörka delar.

En ljus framtid

Enligt Cityindex 2023 ökade omsättningen i Varberg stadskärna med 8 procent 2022, vilket är en starkare ökning än andra jämförbara städer. Den bransch som gick
bäst var hotell, medan hem och fritid hade det tuffast. Detaljhandelsförsäljningen har ökat mer i stadskärnan jämfört med kommunen i helhet. Stadskärnan står för 24 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Detta är en högre andel än för jämförbara städer.

Varberg kommun har ett försäljningsindex under 100, vilket tyder på att
kommunen tappar köpkraft till andra kommuner. Stadskärnans snittköpsutveckling har minskat med 5 procent 2022, vilket är lägre än andra jämförbara städer.

Cityindex-rapport Varberg Länk till annan webbplats.

Så vad säger dessa fakta i arbetet för ett framtidens attraktiva Varberg? I dialoger med över hundra barn och nära 150 företag har det framkommit nycklar till vad vi i kommunen bör arbeta mer med:

  • grönska
  • hyrcykelsystem
  • mer samarbeten mellan företag och kommunen
  • pop up-events i stadskärnan
  • fokus på att fylla tomma lokaler
  • en trygg, ”hängvänlig” och tillgänglig offentlig plats för alla

Satsningar som gör Varberg attraktivt

Projektet Platsskapande och attraktiv byggtid har möjliggjort tillfälliga satsningar för att göra centrum attraktivt under byggtiden för Varbergstunneln. Två exempel är Hertiginnan Ingeborgs torg och Hooken.

Hertiginnan Ingeborgs torg

Under ett antal sommarveckor öppnades platsen upp som i framtiden ska bli Hertiginnan Ingeborgs torg i Västerport - en plats som varit låst för allmänheter i årtionden. I glappet mellan det gamla och det som ska exploateras framöver, blev det en pop up-park med padelspel, skejting och skönt häng nära kajen i Västerport.

Hooken

På den pir, Hooken, som sedan också ska bli en del av stadsdelen Västerport, öppnades sommaren 2023 en dansbana och en restaurang i det gamla Magasinet Länk till annan webbplats..

Rys och mys

Under höstlovet arrangeras ”Rys och Mys” i Varberg. En ljusupplevelse utomhus för barnfamiljer, där besökarna vandrar omkring mellan olika ljusinstallationer i centrala Varberg. När fler människor rör sig i stadskärnan ökar tryggheten för barn och unga att vara utomhus även på kvällarna under höstlovet. Evenemanget är gratis, vilket skapar möjlighet för många att delta.

Rys och mys

Aktivitetstorget

Varbergs torgs östra del är traditionellt en öppen yta med sporadisk torghandel. Här kunde vi under några vintermånader öppna Aktivitetstorget, som förvandlade platsen till en lekplats med pumptrack och pingisbord där både unga och äldre kunde roa sig.

Hyrcykelsystem

Genom ett interregionalt EU-projekt har kommunen infört ett pilotprojekt för hyrcykelsystem. Projektet har gett en uppfattning om möjligheterna att driva ett kvalitativt system och få till en långsiktig affärsmodell som fungerar.

Samarbete är nyckeln

Att vara kreativa under byggtiden bidrar till en samhörighet, ökad trygghet och att många upplever staden mer attraktiv. Varbergare generellt vill engagera sig i hur staden växer. Tillsammans kan olika grupper skapa och utveckla en plats som tillhör alla.

I samtal om stadsutveckling talas det mycket om walkability, om nya butikskoncept och behovet av nya mötesplatser framför traditionell konsumtion. Enligt den nationella intresseorganisationen Svenska Stadskärnor där Varberg är medlem, är det viktigare än någonsin att förstå att det inte är en enskild faktor som främjar en livskraftig stad. Alla parter måste kroka arm; kommun, fastighetsägare, invånare, krögare och handlare, för att hitta en långsiktighet och skapa gemensamma visioner att arbeta mot.

Vi gör det tillsammans!

Senast publicerad:

Kontakt
Magnus Thomson
Destinationsutvecklare

Fakta

Arbetsgrupper som arbetar med stadskärnan

- Samordningsgruppen för stadskärneutveckling
- BRIC (Byggröra i centrum)
- Fastighetsägarnätverket
- Centrumgruppen