Ett av kommunens fossilfria fordon.

Ett av kommunens fossilfria fordon.

Fossilfria fordon minskar mängden växthusgaser

Av Varbergs kommuns alla leasade fordon är hela 85 % fossilfria. Andelen ökar till 97% om man räknar in dieselfordon som kan tanka HVO. Detta placerar Varberg i toppen av alla Sveriges kommuner, sett till andelen fossilfria fordon.

Arbetet med fossilfria fordon har pågått under många år och Varberg ligger i framkant gällande exempelvis användning av elbilar och infrastruktur för elbilar, när det gäller verksamhetsfordon. Genom att göra behovsanalyser av t.ex. körsträckor, vart bilen finns placerad, storlek, möjlighet till el/gas med mera, har man kunnat ta fram fossilfria fordon anpassade för verksamheten.

Arbetet med att helt fasa ut fordon som drivs med fossilt bränsle pågår men stöter ibland på utmaningar. Bland annat kan det vara svårt att hitta fordon på marknaden som både är fossilfria och samtidigt uppfyller verksamheternas krav.

Viktigt att kommunen visar vägen

Kommunen är en av länets största arbetsgivare, med en fordonsflotta som sammanlagt kör över 400 000 mil varje år. Att verksamheternas fordon drivs med fossilfria bränslen är därför viktigt av flera anledningar. Dels för att det är en avgörande pusselbit i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser i kommunen men också för att det sänder en signal till medarbetare och medborgare om att frågan är viktig.

Senast publicerad:

Hållbarhetsmål

Resultatutveckling inom vårt arbete för hållbar mobilitet och transporter i Varberg som kommunkoncern

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald