Närbild på ett par fötter i löparskor.

Foto: Mostphotos.com

Göteborgsvarvet för personer med funktionsvariation

I maj åker 75 personer från Arbetscentrum till Göteborg, både deltagare och personal, för att delta i loppet Specialvarvet – ett Göteborgsvarvet i litet format. Aktiviteten är en av Arbetscentrums många aktiviteter med syfte att skapa meningsfullhet, delaktighet och ökad fysisk hälsa hos målgruppen.

Aktivitetsteamet på Arbetscentrum erbjuder aktiviteter med inriktning hälsa och kultur till personer med funktionsnedsättning. Målet är att deltagarna genom aktiviteterna ska hitta ett intresse som ska leda till ett rikare och hälsosammare liv.

Att på helt egen hand anmäla sig till, träna inför och genomföra Specialvarvet i Göteborg kan för många av deltagarna upplevas som ett ouppnåeligt mål. Därför stöttar Arbetscentrum deltagarna med en stor del av det praktiska, för att så många som möjligt ska våga ta steget och springa loppet.

Resan mot Specialvarvet börjar redan innan jul

Det börjar redan innan jul med att en inbjudan skickas ut. Deltagaren får själva stå för anmälningsavgiften men Arbetscentrums personal hjälper till med att göra anmälan till loppet. De bokar även buss och hjälper deltagarna med att boka riksfärdtjänst om de har särskilda behov för transport. Deltagarna får sedan tröjor i samma färg och med kommunens logga på, vilket skänker en känsla av gemenskap.

Under våren pågår sedan träning inför loppet. Deltagarna har möjlighet att träna grupp med personal från Aktivitetsteamet, i Påskbergskogen i Varberg.

Träning, gemenskap och fika

I år är längtan efter att få springa Specialvarvet extra stor eftersom loppet har varit inställt på grund av pandemin. Den fysiska aktiviteten är förstås viktig men gemenskapen är minst lika viktig. Göteborgsvarvet för personer med funktionsvariation bidrar inte bara till bättre hälsa och självförtroende, utan ökar motivationen, glädjen och vi-känslan och köpet förbättras arbetsmiljön i det vardagliga arbetet för personalen.

Fler vågar göra mer

Arbetscentrum har sett en positiv trend där fler deltagare vågar anmäla sig till andra hälsofrämjande aktiviteter, efter att de deltagit i Specialvarvet. Att bredda utbudet av hälsofrämjande aktiviteter är nu på gång och en av visionerna för framtiden handlar om att starta ett projekt med Framerunning, tillsammans med andra aktörer i kommunen. Framerunning är en särskild gren inom friidrotten där du springer med hjälp av en trehjulig springstol som kallas framerunner.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Marie Sandberg
Stödpedagog

Hållbarhetsmål

Varberg har Västkustens bästa förutsättningar för en hälsosam livsstil

Agenda 2030

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen