Illustration med buss, färja, hus, personer, flygplan och resväska.

Välkomsten skapar överblick av den första tiden i Sverige.

Välkomsten visar vägen

En egen bostad, undervisning i svenska, ekonomiskt bistånd och förskoleplats till barnet. Det är några av alla frågor som en nyanländ behöver hjälp med. Det digitala verktyget Välkomsten förenklar vardagen för dem som möter nyanlända i olika sammanhang.

Vi har kartlagt vilka kontakter nyanlända har med kommunen och andra myndigheter under sina första två år i Varberg, efter att de fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till kommunen. Det handlar om allt ifrån id-kort och bankkonto till hälso- och sjukvård samt behov av försäkringar. Vem man ska vända sig till i vilka frågor kan ibland vara komplicerat även för dem som arbetar med frågorna.

Vi har byggt det digitala verktyget Välkomsten, som ger en tydlig överblick av olika kontakter och i vilken ordning de sker tillsammans med information och länkar till myndigheter och verksamheter.

Välkomsten lanserades i november 2022 och förhoppningen är att verktyget ökar kunskapen och förståelsen för den nyanländes situation i mottagandet och bidrar till bättre bemötande och god service. Verktyget kan användas av såväl de som möter nyanlända i sitt arbete som frivilligorganisationer och grannar.

Välkomsten är ett samarbete mellan Varbergs kommun och Arbetsförmedlingen och finansieras av Länsstyrelsen i Halland.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Linnéa Oom
Integrationssamordnare

Hållbarhetsmål

Varberg är ett rättvist och inkluderande samhälle.

Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen