Staden växer

Staden Varberg växer genom att befintliga områden utvecklas och en ny stadsdel, Västerport, planeras vid havet.

Vi bygger nytt på ytor som redan är bebyggda och områden binds samman. Med gröna ytor skapas liv mellan husen. Närhet till parker och andra gröna ytor bidrar till fler platser för möten och fritidsaktiviteter.

När staden växer behövs också satsningar på till exempel vatten och avlopp, nya vägar och kommunal service som förskola och skola.