Södra Näs

Precis söder om Apelviken ligger Södra Näs, som kan utvecklas med nya bostäder.

Nya bostadsområden

Nygård

Derome Bostad vill bygga nya bostäder i Södra Näs.

Södra Näsvägen, Nygård

Jonstaka

Tage och Söner Byggnads AB samt Peab bostad vill utveckla kvarteret söder om Jonstakarondellen, där det idag finns industrilokaler.

Södra Näsvägen, Jonstaka

Lagakraftvunna detaljplaner

Justering av fastighetsstorlek på Södra Näs Länk till annan webbplats.

Utökad byggrätt på Södra Näs Länk till annan webbplats.

Senast publicerad:

Fakta

Södra Näs kan utvecklas med fler bostäder.

Läs mer