Flygfoto från havet över Träslövsläge med hamn och pirar i förgrunden. 

Foto: LG Foto

Träslövsläge

Fiskesamhället Träslövsläge söder om Varberg är ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden.

I östra Träslövsläge och Gamla Köpstad planerar kommunen ett större utbyggnadsområde med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation. Det pågår också detaljplanearbete för mindre delar av befintliga Träslövsläge och utbyggnad av ledningsnät och kommunal service.

Nya bostadsområden

Östra Träslövläge och Gamla Köpstad

Kommunen har tagit fram ett planprogram för ett större område som omfattar östra Träslövsläge och Gamla Köpstad.

Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

Nya bostäder

Projekt med 12 nya bostäder i form av radhus vid Vårdkasvägen.

Vårdkasvägen, Träslövsläge

Fler fritidshus intill befintligt fritidshusområde

Detaljplan som prövar möjlighet till fler fritidshus mellan Arrendevägen och campingen.

Fler fritidshus i Träslövsläge

Utbyggnad av infrastruktur och kommunal service

Västra kuststammen

Lekplats Mastvägen

Tillbyggnad Ankarhallen

Verksamheter

Utbyggnad av restaurangverksamhet i Träslövsläge

Ändring av detaljplan för Tångvägen område för verksamhet och industri

Tidplan

Utbyggnaden av Träslövsläge och framför allt området Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad kommer att ske etappvis under lång tid.

Karta

Senast publicerad:

Fakta

Träslövsläge växer med fler bostäder, kommunal service och fler verksamheter.