Flygbild över Trönninge med området Pilgläntan i bakgrunden. 

Flygbild över Trönninge med området Pilgläntan i bakgrunden. Foto: LG Foto

Trönninge

De närmaste åren är det tänkt att Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge, kallad Göinge by. Trönninge växer också längs Pilgatan och Jonsbergsvägen.

Trönninge växer genom två större områden, Pilgläntan längs Pilgatan och Göinge By, som tillhör planprogrammet Södra Trönninge. Nya bostäder är också planerade längs Jonsbergsvägen.

I Trönninge byggs en variation av bostäder av olika typ, storlek och med olika upplåtelseformer för att möta befintliga och blivande varbergares behov av bostäder. Det finns en hög ambition för kommande utbyggnad där målet är att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde.

Nya bostadsområden

Pilgläntan

Derome bygger ut radhus, villor och lägenheter i området.

Jonsbergsvägen

Radhusområdet ska byggas ut med cirka 40-50 bostäder, fördelade på fyra flerbostadshus.

Jonsbergsvägen, Trönninge

Södra Trönninge

Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge, kallad Göinge By, en utbyggnad som kommer att ske etappvis under lång tid.

Södra Trönninge

Utbyggnad av kommunal service

I Södra Trönninge planerar kommunen för nya vägar och en stadsdelspark. Vi bygger till Trönninge skola och bygger ny förskola i kombination med äldreboende.

Trönninge skola tillbyggnad

Skolan i Trönninge byggs till för fler elever.

Trönninge skola tillbyggnad

Förskola och äldreboende

Vi planerar för ett äldreboende i kombination med förskola i den nya stadsdelen Göinge by.

Trönninge förskola

Äldreboende, Trönninge

Tidplan

Utbyggnaden av Trönninge kommer att ske etappvis under lång tid. Läs mer om utbyggnadstakt på de olika projektsidorna:

Pilgatan, Trönninge

Jonsbergsvägen, Trönninge

Södra Trönninge

Karta

Senast publicerad:

Fakta

I Södra Trönninge planerar Derome en ny stadsdel, byggd i trä. Kommunen planerar utbyggnad av kommunal service i området.

Längs Pilgatan, öster om Trönninge, växer nya bostadsområden fram.