Flygfoto över delar av Trönningenäs

Trönningenäs

Trönningenäs erbjuder en attraktiv kombination av närhet till Varberg centrum med ett naturnära boende.

Trönningenäs ligger cirka en kvarts cykeltur från centrala Varberg mellan Fyrstrandsfjorden och Getteröns naturreservat, som är ett Natura 2000-område och ett av Europas förnämsta fågelskådningsområden.

Kring de små hamnarna finns en del sommarstugor och villor sedan tidigare. Bläshammar skola och Siers förskola ligger i området och ytterligare förskolor och skolor planeras att byggas i området.

Här byggs och planeras för ett flertal områden som bebyggs med enfamiljhus, parhus och radhus.

Nya bostadsområden som planeras

Fyrstrandsbyn

Bostäder vid Buaråsen

Bostäder i Trönningenäs, norr om Fyrstrandsbyn

Trönningenäsvägen

En ny detaljplan ska pröva om Trönningenäs kan bli kommunal väg från väg 845 till Buaråsvägen. I planen ska även hantering av vägvatten och trafiksäkerhetshöjande åtgärder säkerställas.

Trönningenäsvägen

Ny skola och nya förskolor

Trönningenäs förskola

I området Fyrstrandsbyn byggs en ny förskola för 80 barn.

Trönningenäs förskola

Förskoleplatser i närheten

Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge växer med nya bostäder och behovet av förskoleplatser ökar.

Bläshammar förskola

Trönninge förskola

Ny grundskola i Tångaberg

Strax norr om Tångaberg ska en ny grundskola byggas.

Tångabergsskolan

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Nina Nordin
Exploateringsingenjör

Fakta

Trönningenäs erbjuder en attraktiv kombination av närhet till Varberg centrum med ett naturnära boende.