Flygfoto över Trönningenäs 5:29

Foto: Slagboom en Peters

Bostäder i Trönningenäs

Precis norr om Fyrstrandsbyn planeras just nu för ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, med cykelavstånd till Varberg och nära till Göteborg.

I det nya bostadsområdet planeras cirka 45 nya villatomter.

Området ägs och utvecklas av Trans AM Consult AB.

Pågående detaljplan

Bostäder på Trönningenäs

Utbyggnad av infrastruktur och kommunal service

Inom området kommer lokalgator, cykelväg samt dagvattendamm att byggas ut.

Tidplan

Just nu pågår arbete med att ta fram underlag till en samrådshandling. Samråd kommer troligtvis ske under 2024.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Nina Nordin
Exploateringsingenjör

Kontakt fastighetsbolag

Fakta

Norr om Fyrstrandsbyn planeras för crika 45 nya bostäder.

Fastigheter: Trönningenäs 5:29 och Lindhov s:1

Läs mer