Flygfoto över Trönningenäs förskola

Trönningenäs förskola

I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs nya bostäder. Nu planeras också en ny förskola i området Fyrstrandsbyn.

Förskolan ska ha plats för 80 barn, uppdelat på två sektioner. Varje sektion ska innehålla hemvister, kapprum, torkrum, toaletter, skötrum, grupprum och ateljé. En gemensam del i mitten av byggnaden kommer utgöra matsal. I anslutning till matsalen förläggs mottagningsköket. Utemiljön är väl tilltagen med sina 8000 kvadratmeter.

Utöver huvudbyggnaden med sovaltaner, planeras även varmförråd, kallförråd, återvinningshus och matplats uppföras på tomten. Förskolegården ska innehålla både en ”trygg zon” och en ”vild zon” och allt ska utformas efter barnens behov av fri lek i kombination med lekytor där lekställningar och annan utrustning får ta plats.

Lagakraftvunnen detaljplan

Förskola vid Trönningenäsvägen Länk till annan webbplats.

Tidplan

Förskolan började byggas i slutet av maj 2023 och beräknas stå klar sommaren 2024.

Följ bygget

Följ projektet på Varbergs fastighets hemsida.

Trönningenäs förskola | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Jenni Wennerström
Projektledare och fastighetsutvecklare

Fakta

Ny förskola i Trönningenäs för 80 barn.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Genomfört

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad