Förskolor och skolor

En växande kommun behöver nya förskolor och skolor i takt med att nya bostadsområden växer fram och att antalet invånare ökar.