Lärare föreläser vid vit tavla, elev i förgrunden

Peder Skrivares skola, framtida gymnasieplatser

Vi behöver fler gymnasieplatser i kommunen. Framtidens elever i Varberg ska ha möjlighet att välja en utbildning och gymnasieskola i kommunen.

Varberg växer och lokalerna för Peder Skrivares gymnasieskola börjar bli fulla. Det behövs cirka 1000 nya gymnasieplatser i kommunen. Vi är i ett tidigt skede av projektet.

En första förstudie visade en kalkyl på cirka 1,5 miljarder för om- och tillbyggnad på gymnasieskolans befintliga området. Detta innebär en alltför stor framtida hyreshöjning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ny inriktning för förstudien

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog den 25 mars 2024 beslut om en ny inriktning för projektet. Den innebär bland annat att verkstads­okalerna för fordons-, industri-, ventilation/fastighet-, samt el- och energi­programmet inte tas med i den första etappen av utbyggnaden. Fördelningen av utbudet ligger kvar i enlighet med idag, 40 procent yrkesprogram och 60 procent högskole­förberedande. Dimensioneringen för framtida elevantal matchas mot befolknings­prognosen, gymnasie­skolan dimensioneras därför till 2 500 elevplatser, vilket innebär en nybyggnation av 1 100 elevplatser. Den nya inriktningen möjliggör även för framtida, ytterligare, utbyggnad på området för Peder Skrivares skola.

Projektgruppen kommer nu att arbeta med att ta fram en alternativ förstudie efter dessa nya förutsättningar, som förväntas vara klar efter sommaren, tredje kvartalet 2024.

Skanska är upphandlade som entreprenör för ombyggnationen som innefattar om- och tillbyggnad, idrottshall och parkeringshus.

Ta en 360-tur över skolan! Länk till annan webbplats.

Ändring av detaljplan

För att möjliggöra en utbyggnad av Peder Skrivares skola behöver detaljplanen förnyas.

Ändring av detaljplan för Peder Skrivares gymnasieskola

Fler elevplatser i väntan på byggprojektet

Redan höstterminen 2023 behövde gymnasieskolan fler lokaler. Vi har därför etablerat en modullösning på fastigheten Renen 13.

Det handlar om cirka 150 elever, både ungdomar och vuxna, samt elevhälsa och administration. Undervisningslokaler, kök och matsal, utemiljö, cykel- och bilparkering har iordningställts på tomten.

Drönarbild över kvarteret Renen med moduler byggda i formen av ett L. 

Drönarbild över fastigheten Renen 13 som visar moduler för undervisning och matsal samt parkering.

Den sista etappen av saneringen i området påverkas inte av planerna på moduler.

Saneringen av Renen

Tidplan

Tid för byggstart är ännu inte fastställd.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Jenny Jakobsson
Projektledare och fastighetsutvecklare

Fakta

Varberg behöver fler gymnasieplatser och vi utreder hur vi kan bygga till Peder Skrivares skola.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Pågående

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Kommande

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Kommande

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Kommande

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad