Den nya förskolan ska byggas enligt samma modell som Stenens förskola i Tvååker, som syns på fotot.

Limabacka förskola, nybyggnation

Väröbacka växer och därför behövs en ny större förskola så snart som möjligt. Den nya förskolan i Limabacka ska ge plats för 160 barn och är tänkt att ersätta nuvarande Limabacka förskola.

Limabacka förskolas lokaler börjar bli utdaterade samtidigt som behovet av fler förskoleplatser ökar i området. Vi bygger en ny större förskola när Väröbacka och Limabacka växer.

Den nya förskolan blir en liten förskola i en större byggnad med åtta avdelningar i två plan. Här blir plats för 160 barn och stor utegård uppdelad i olika zoner. En stor byggnad som rymmer många mindre enheter skapar en bra kombination av den nära trygga verksamheten och många olika möjligheter för barnen att utvecklas.

Förskolan ska byggas av Skanska.

Lagakraftvunnen detaljplan

Förskola och skolverksamhet i Limabacka Länk till annan webbplats.

Tidplan

Byggnationen startar våren 2024 och målsättningen är att förskolan kan öppna sommaren 2025.

Karta

Fastigheten Värö-Backa 2:4 i Limabacka erbjuder möjlighet att skydda barnen från trafik och eventuellt buller genom att skapa en omslutande utegård som vetter mot skogsbrynet.

Flygbild över tomten där förskolan ska byggas nära skogsområdet. 

Flygbild över tomten där förskolan ska byggas nära skogsområdet.

Senast publicerad:

Kontakt
Jenni Wennerström
Projektledare och fastighetsutvecklare

Fakta

En ny förskola för 160 barn planeras i Limabacka.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Pågående

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Kommande

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad