Förskollärare och flicka bygger med klossar

Foto: Hidvi Group

Borgasgård förskola

I Varbergs centrum är behovet av förskoleplatser stort och vi planerar nu för en ny förskola i norra centrum, område Borgasgård.

Förskolan kommer att ha 160 platser och byggas i två våningar för att kunna ge tillräckligt med plats för barnens utemiljö på den aktuella tomten.

Lagakraftvunnen detaljplan

Detaljplanen för förskolan vann laga kraft den 26 augusti 2022.

Förskola och skolverksamhet i Träslöv

Tidplan

Tidpunkt för byggnationen är ännu inte fastställd då utbyggnaden av Östra Träslöv har skjutits på framtiden.

Utbyggnadsplan för Varbergs kommun

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Jenni Wennerström
Projektledare

Fakta

I norra centrum planerar vi en ny större förskola.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Pågående

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Kommande

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Kommande

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad