Skiss ovanifrån över nya Håstenskolan och idrottshall som ska byggas utmed Stenåsavägen. Idrottshallen ligger närmast infarten till is- och simarenan Pingvinen. 

Skiss ovanifrån över nya Håstenskolan och idrottshall som ska byggas utmed Stenåsavägen. Idrottshallen ligger närmast infarten till is- och simarenan Pingvinen.

Håsten, ny grundskola och ny anpassad grund­skola

Det behövs fler grundskoleplatser och fler platser för den anpassade grundskolan i Varbergs centrum. En ny modern grundskola byggs på Håsten för båda dessa behov.

Skolan byggs på samma fastighet som dagens Håstensskolan.

När nya Håstensskolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser är anpassad grundskola. Detta är en ökning med 400 elevplatser mot idag.

I byggprojektet ingår också byggande av en stor idrottshall med tre hallar, en ny inbjudande utemiljö, nytt skyddsrum och utökning av antalet parkeringsplatser.

Den befintliga Håstensskolan kommer att vara i drift under byggtiden men ska sedan rivas.

Lagakraftvunnen detaljplan

Genom att ändra byggnadshöjden i detaljplanen kan vi använda marken effektivt och skapa ytor för skolans utemiljö.

Ändring av byggnadshöjd för Håstensskolan och Bockstensskolan Länk till annan webbplats.

Tidplan

NCC är upphandlade som totalentreprenör för arbetet och byggnation startade våren 2023. Inflyttning är planerad till höstterminen 2025.

Under byggtiden hänvisar vi till tillfällig parkering vid Pingvinen, för ytterligare platser hänvisas till parkeringen vid Håstens idrottsplats samt Boulodromen. Infart till befintlig skola via väg vid Pingvinen.

Följ bygget

Du kan följa projektet på Varbergs fastighets webbplats:

Håsten, ny grundskola och anpassad grundskola | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Konstsatsning

Konstnären Jacob Dahlgren kommer att göra konstverket "Emotion Monument" till skolgården. Idén är en geometrisk form med starka uttryck och färger. Eleverna kommer att bjudas in att skapa egna former och symboler.

Vägg i form av smiley där bänk går igenom munnen. Gestaltning av konstnärens ide för Emotion Monument

Gestaltning av konstnärens ide för Emotion Monument

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Jenni Wennerström
Projektledare och fastighetsutvecklare

Fakta

I takt med att Varbergs tätort växer behövs fler grundskoleplatser och fler platser i den anpassade grundskolan.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Genomfört

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad