Flygfoto söderifrån av Holmagärde verksamhetsområde i Varberg. 

Flygfoto söderifrån av Holmagärde verksamhetsområde i Varberg.

Holmagärde verksamhetsområde

Längs med E6 och i direkt anslutning till staden ligger Varbergs nya verksamhetsområde - i absolut bästa läge. Här väntar cirka 25 hektar kvartersmark på att tas i bruk av stora och små företag.

Verksamhetsområdet är viktigt för Varbergs tillväxt och ambitionen är att här ska finnas olika typer av verksamheter. Marken i anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge. Marken är avsedd för utbyggnad av verksamheter såsom industri, lager och kontor.

Lagakraftvunnen detaljplan

Detaljplanen för området har fastställts av kommunen.

Detaljplan för Östra Holmagärde Pdf, 22.7 MB.

Utbyggnad av infrastruktur

Varbergs kommun har byggt ut gator och färdigställt ledningsarbeten i det nya verksamhetsområdet. En liten park och några naturområden med gång- och ridvägar har också skapats för att göra området trivsamt.

Att infrastrukturen nu är klar innebär att det även har öppnats upp för trafik mellan Stålgatan och den nya cirkulationsplatsen vid Värnamovägen.

Dags för etablering

Nästa steg är etablering av företag. Tillträde till marken sker löpande.

Det finns ledig mark för etablering. Marken får bebyggas till 60 procent av tomtytan och tillåten höjd varierar mellan 10 och 14 meter.

Tomterna utmed Värnamovägen samt några inne i området är sålda och byggnation av verksamhetslokaler pågår.

Senast publicerad:

Kontakt
Leif Andersson
Markförvaltare

Fakta

Holmagärde är ett nytt verksamhetsområde strax öster om Varbergs centrum.