Verksamhetsområden och tomter

I Varbergs kommun jobbar vi på olika sätt för att vara en attraktiv plats för näringslivet. Att kunna erbjuda verksamhetsmark i bra lägen är en del av arbetet och ett sätt att ge befintliga företag möjlighet att växa inom kommunen och samtidigt attrahera nya verksamheter.

I takt med att kommunen växer ökar behovet av mark och större lokaler för verksamheter. Vi kan erbjuda verksamhetstomter för nyproduktion på olika håll i kommunen. Vi äger tomtmark för nyetablering av verksamheter, exempelvis kontor och småindustri. Marken som ägs av Varbergs kommun är detaljplanerad.

Större verksamhetsområden

Just nu är två större verksamhetsområden på gång, båda med närhet till E6. Vid Varbergs östra infart byggs Holmagärde verksamhetsområde och i söder planeras Himle verksamhetsområde. På Varberg Nord verksamhetsområde planerar vi för fler tomter.

Holmagärde verksamhetsområde

Himle växer - Himle verksamhetsområde

Varberg Nord verksamhetsområde

Verksamhetstomter

Följande tomter är lediga för etablering av verksamhet.

Kungsäter, Källdalsvägen

Område för industri. I området finns för närvarande industrimark om cirka 12 000 kvm som kan delas i flera tomter. Tillfart till tomterna är inte utbyggd.

Skällinge, Skutevägen

Område för småindustri. I området finns för närvarande industrimark om cirka 10 000 kvm som kan delas i flera tomter.

Frågor?

Vid etableringsfrågor, ta en första kontakt med Näringslivs- och destinationskontoret.

Vid intresse av markförvärv, ta kontakt med Samhällsutvecklingskontoret.

Senast publicerad:

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Fakta

Holmagärde verksamhetsområde byggs ut öster om centrum.

Himle verksamhetsområde planeras söder om Varberg i anslutning till E6.

Varberg Nord verksamhetsområde utökas med fler tomter.

Lediga verksamhetstomter finns i Kungsäter och Skällinge.