Arrendeavgifter Apelviken

Nu förnyas arrendekontrakten i Apelviken och du som arrenderar en tomt får information per post av oss.

Vi har sagt upp samtliga bostadsarrendekontrakt inom området Apelviken för att förnya avtalen med nya villkor från och med 1 januari 2021. Det är framför allt arrendeavgifterna som ändras under nästa avtalsperiod. Uppsägningarna har skickas ut till dig som arrenderar mark.

Nya arrendeavgifter

  • För tomter med 75 kvadratmeter byggrätt begärs en arrendeavgift om 38 000 kr/år
  • För tomter med 45 kvadratmeter byggrätt gäller en arrendeavgift om 25 000 kr/år
  • För tomter med 35 kvadratmeter byggrätt gäller en arrendeavgift om 21 000 kr/år

Den nya arrendeperioden ska löpa under perioden 2021-01-01 - 2025-12-31.

Överklagan till arrendenämnden

Ökningen av arrendeavgifterna har överklagats till arrendenämnden, vilket innebär att ärendet inte är avgjort ännu och de nya avgifterna har därför inte trätt i kraft ännu.

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Publicerad den:

Senast Ändrad: