Mark

Varbergs kommun arrenderar ut en del mark till olika ändamål. Vi är också intresserade av att utöka vårt innehav av mark för att kunna utveckla kommunens verksamheter.

Markreserv

Samhällsutvecklingskontoret förvaltar den mark som ägs av Varbergs kommun. Markreserven utgörs av de markområden som inte har detaljplanelagts för allmänna ändamål, eller helt saknar detaljplan.

Arrendera mark av kommunen

Varbergs kommun hanterar omkring 500 stycken arrendeupplåtelser för olika ändamål såsom jordbruk, upplag, fritidshustomter, koloniområden, gokartbana och ridverksamhet.

Du som är intresserad av att arrendera mark av Varbergs kommun, kontakta samhällsutvecklingskontoret antingen via brev eller e-post. Om vi inte kan tillgodose ditt önskemål finns alltid möjlighet att anmäla sig till en intresselista.

Sälja mark till kommunen

Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för att utöka sitt markinnehav genom strategiska markförvärv. Dessa markförvärv är, på längre sikt, en förutsättning för att Varbergs kommun skall kunna utvecklas på det sätt vi önskar och i den takt vi vill.

Funderar du på att sälja mark? Ta gärna en kontakt med samhällsutvecklingskontoret. Vi kan ha intresse av att förvärva både större och mindre områden i olika delar av kommunen.

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Publicerad den:

Senast Ändrad: