Flygfoto med planområdet inritat. 

Bostäder vid Buaråsen

Strax öster om Buaråsen i Trönningenäs planeras för ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, med cykelavstånd till Varberg och nära till Göteborg.

I det nya bostadsområdet planeras cirka 70 nya bostäder fördelat mellan friliggande villor, kedjehus och parhus.

Bostäderna byggs och förmedlas av Derome Bostad och Trans AM Consult AB.

Pågående detaljplan

70 nya bostäder i Trönningenäs

Utbyggnad av infrastruktur och kommunal service

Inom området kommer lokalgator, cykelvägar, grönområden med gångstråk samt dagvattendammar att byggas ut.

Tidplan

Detaljplaneförslaget arbetas för närvarande om efter synpunkter i samrådet. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning. Detta kommer troligtvis ske under första halvåret av 2024.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Nina Nordin
Exploateringsingenjör

Fakta

Öster om Buaråsen i Trönningenäs planeras för 70 nya bostäder.

Fastigheter: Trönningenäs 1:15, 1:22, 1:23, 1:44 och 5:29

Läs mer