Foto över Träslövsläge och fastigheten 2:33

Foto: Slagboom en Peters

Vårdkasvägen, Träslövsläge

På Vårdkasvägen i Träslövsläge vill en privat exploatör bygga 12 nya bostäder.

Fastigheten är 3400 kvadratmeter stor och ligger cirka 200 meter från Träslövsläge kyrka. På tomten finns idag en lagerbyggnad.

Pågående detaljplan

För att kunna bygga bostäder på fastigheten behöver detaljplanen ändras.

Nya bostäder i Träslövsläge

Tidplan

Bostäderna är planerade att vara färdiga 2026/2027.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

En privat exploatör planerar för 12 nya bostäder på Vårdkasvägen i Träslövsläge.

Fastighet: Träslövsläge 2:33

Läs mer