Grillplats vid ån i Veddige.

Veddige växer

Veddige är ett stationssamhälle som växer med nya bostäder och nya friluftsområden.

Veddige kommer att växa med fler bostäder, nya verksamheter och fler friluftsområden.

I den fördjupade översiktsplanen för Veddige, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändning skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

Detaljplaner för nya bostäder i Veddige är i gång. För att Veddige ska kunna växa med fler bostäder behövs ytterligare kapacitet i reningsverket, vilket beräknas ta ett antal år att bygga ut.

På gång i Veddige

Nya bostäder

Ramstorp, Veddige

Trafik

Cykelförbindelse Veddige - Värö

Fritid och lekplatser

Veddige simhall

Reningsverk

Utbyggnad av Veddige avloppsreningsverk

Satsningar de senaste åren

Sedan 2017 har det hänt mycket i Veddige. Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel:

  • Vidhöge förskola
  • Om- och tillbyggnad av Vidhögeskolan
  • Mötesplats och bytespunkt i centrum
  • Ungdomshäng med konstinslag
  • Renoverad ungdomsgård på ny plats
  • Gång- och cykelväg Västra Ringvägen - Nygatan
  • Motionsspår Veddige
  • Mötesplats Ön
  • Meröppet bibliotek
  • Upprustning av lekplats på Tranvägen

Sedan 2015 har 15 bostäder färdigställts i Veddige.

Senast publicerad:

Information

Veddige är en av kommunens större serviceorter och ligger i norra delen av kommunen.