Rolfstorp och Skällinge växer

Rolfstorp och Skällinge är två serviceorter öster om Varberg, som kan utvecklas tillsammans.

I Rolfstorp och Skällinge finns tillgång till offentlig och kommersiell service i närområdet, till viss del inom gång- och cykelavstånd för boende och verksamma. Rolfstorp och Skällinge omges av stora natur- och jordbruksområden och tillgången till rekreation och friluftsliv är god. I Rolfstorp och Skällinge ligger idag företag av olika storlekar och med olika inriktningar. 

Här finns möjlighet till utbyggnad av cirka 250 nya bostäder för livets olika skeden, till exempel parhus, radhus, flerbostadshus samt villor. Det är av stor vikt att möjliggöra för utveckling av fler arbetsplatser och kultur- och friluftsaktiviteter.

I den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp/Skällinge, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

På gång i Rolfstorp/Skällinge

Bostadsområde och skola: Kyrkvägen, Rolfstorp

Bostadsområde: Köpmansvägen, Skällinge

Skällinge räddningsstation

Satsningar de senaste åren

Sedan 2016 har det hänt mycket i Rolfstorp och Skällinge. Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel.

Rolfstorp

 • Ny förskola
 • Om- och tillbyggnad av skolan
 • Ungdomshäng med skatetema
 • Lekplats
 • Meröppet bibliotek
 • Bänkar vid boulebanan
 • Fiber till Folkets hus
 • Räcke över stenvalvsbron

Sedan 2015 har det färdigställts 22 bostäder i Rolfstorp.

Skällinge

 • Om- och tillbyggnad av skolan
 • Upprustning av badplatsen vid Skällingesjön
 • Utegym
 • Bänkar och förvaring vid Skällinge badplats

Sedan 2015 har det färdigställts 4 bostäder i Skällinge.

Senast publicerad:

Fakta

Rolfstorp och Skällinge ligger i östra delen av kommunen och är två av de mindre serviceorterna i kommunen.