Foto i Tvååker centrum med blommor och Sonjas Verandra i bakgrunden.

Tvååker växer

Tvååker har vuxit mycket de senaste 15 åren. Nya bostadsområden, nya förskolor och ny räddningsstation.

Tvååker som samhälle kan växa med fler bostäder, ny verksamhetsmark och kultur- och fritidsaktiviteter.

I den fördjupade översiktsplanen för Tvååker, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändning skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

Innan byggnation av ytterligare bostäder i det större området Stenen krävs investeringar i kommunal service och reningsverk.

På gång i Tvååker

Bostadsprojekt

Stenen

Långåsvägen

Satsningar de senaste åren

Sedan 2016 har det hänt mycket i Tvååker. Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel.

 • Utbyggnad av bostadsområdena Smeakalles äng och Stenen
 • Förskola Stenen
 • Upprustning av Bosgårdsskolan
 • Räddningsstation
 • Lekplats Stenen
 • Parken "På spåret" med konstinslag
 • Parkområde Munkagård
 • Mötesplats Tvååker, före detta Kyrkskolan
 • Solcellspark
 • Meröppet bibliotek
 • Utbyte av tältduk på Övrevi

Sedan 2015 har det färdigställts 95 bostäder i Tvååker.

Senast publicerad:

Fakta

Tvååker är kommunens största serviceort och ligger i södra delen av Varbergs kommun.