Skiss över ny räddningsstation med vagnhall till höger. 

Skiss över den nya räddningsstationen. Illustration: Fredblad arkitekter

Skällinge räddningsstation

Det behövs större och mer ändamålsenliga lokaler för räddningsstationen i Skällinge.

Den befintliga räddningsstationen i Skällinge är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov. Den är även i behov av underhållsåtgärder. Verksamheten kräver också större ytor.

Skällinge nya räddningsstation ska efterlikna Tvååkers räddningsstation och vagnhallen på Ullareds räddningsstation.

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny station ska byggas i Skällinge. Man kommer att utgå från hur den nya räddningsstationen i Tvååker är utformad.

Lagakraftvunnen detaljplan

Ny räddningsstation i Skällinge Länk till annan webbplats.

Tidplan

Första spadtaget togs den 8 april 2024 och räddningsstationen ska stå klar under våren 2025.

Arbeten med att bygga ut nya Skutevägen och att förse den nya räddningsstationen med vatten, avlopp, el och fiber blir klara i juni 2024.

Följ projektet

Du kan följa projektet på Varbergs Fastighets webbplats:

Skällinge Räddningsstation | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Karta

En ny räddningsstation ska byggas på fastigheten Skällinge 1:139, det vill säga på tomten som ligger öster om Skutevägen.

Senast publicerad:

Kontakt
Jenny Jakobsson
Projektledare fastighetsutveckling

Fakta

Räddningstjänsten i Skällinge har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. En ny station kommer att byggas och nu utreds en ny placering.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Genomfört

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad