Nationell satsning om insatser för barn och unga

Nu genomför Socialstyrelsen en nationell kampanj i samarbete med Sveriges kommuner som handlar om att hjälpa ett barn som behöver stöd under en tuff period.

Varbergs kommun behöver, liksom flera andra kommuner, fler familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Nu gör kommunerna i Sverige gemensam sak i en rikstäckande kampanj.

Nu söker vi dig som vill göra en insats för ett barn. Det kan vara ett utmanande uppdrag, men du får också mycket tillbaka. I Varberg finns det många barn som behöver stöd. Du behövs!

Läs mer om kampanjnen på Min insats - Vill du göra en insats för ett barn? - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa mer om uppdragen här:
Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

publicerad:

Senast Ändrad: