Synpunkter, klagomål och beröm inom omsorg eller hälso- och sjukvård

Alla personer har rätt att framföra synpunkter, anmäla klagomål eller ge beröm avseende omsorgsinsatser eller hälso- och sjukvårdens insatser i Varbergs kommun.

Synpunkter, klagomål och beröm är en del av socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och viktigt för att säkerställa en god kvalitet.

Du kan lämna synpunkter, klagomål eller beröm gällande social omsorg, socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård i Varbergs kommun på flera sätt:

Du som uppgiftslämnaren kan välja att vara anonym men kan då inte få någon återkoppling på ditt ärende.

Publicerad den:

Senast Ändrad: