Fakturor från kommunen

Här samlar vi information till dig som får fakturor från Varbergs kommun eller som på annat sätt behöver göra inbetalningar till oss.

Frågor om fakturor

Om du har frågor om en faktura ska du kontakta kommunens kontaktcenter Varberg direkt, telefon 0340-88 000.

Så betalar du

Varbergs kommun använder bankgiro som inbetalningssätt. Det står på fakturan vilket bankgiro och OCR-nummer du ska ange när du betalar. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via en internetbank är det viktigt att ange rätt bankgirokonto och OCR-nummer.

Det går att betala till kommunen även om du befinner dig utomlands. Då måste du ange vårt IBAN-nummer (international Bank Account number) och BIC-kod (Bank Identifier Code), även kallad Swift-kod.

IBAN: SE41 9500 0099 6042 0010 2475

Swift code: NDEASESS

Om du inte kan betala

Om du inte kan betala en faktura från oss kan du antingen ansöka om att flytta fram förfallodatumet eller ansöka om delbetalning.

Om du har fått påminnelse eller inkassokrav ska du istället vända dig till Visma Financial Solutions med din ansökan.

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771 - 23 24 02

Ansök om att flytta fram förfallodag

Du kan ansöka om att skjuta upp betalningen av din faktura med 30 dagar. Din ansökan ska skickas innan fakturans förfallodag. Om din ansökan godkänns kommer du att behöva betala både fakturabeloppet och en dröjsmålsränta för de dagar som fakturan varit obetald. I undantagsfall kan du slippa att betala dröjsmålsränta, men då krävs särskilda skäl eller omständigheter.

Använd e-tjänsten för att ansöka. Du kan också ansöka genom vårt kontaktcenter Varberg direkt, 0340-88 000.

Ansök om delbetalning

Om du inte kan betala din faktura, men ännu inte har fått någon betalningspåminnelse, kan du ansöka om att få delbetala den. Då betalar du en mindre del av beloppet varje månad. Du kan som mest dela upp beloppet på 36 månader.

Om din ansökan godkänns kommer du att behöva betala både fakturabeloppet och en dröjsmålsränta på det belopp du har kvar att betala. Du får också betala en engångsavgift på 170 kronor.

Om du inte betalar dina delbetalningsfakturor kommer hela skulden att förfalla och skickas till inkasso.

Använd e-tjänsten för att ansöka. Du kan också ansöka genom vårt kontaktcenter Varberg direkt, 0340-88 000.

Dröjsmålsränta en kostnad för att du inte betalar i tid, baserad på hur många dagar fakturan varit obetald. Den är normalt Riksbankens referensränta (januari 2023: 2,5%) plus 8 procentenheter.

Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

Exempel på hur du räknar ut dröjsmålsränta för en faktura: Om fakturan ursprungligen var på 10 000 kronor, nuvarande referensräntan är 2,5 procent per år och fakturan är 30 dagar försenad, då beräknas den:
(10 000 x (2,5%+ 8%) x 30)/365 = 86,30 kr)

Obetalda fakturor

Varbergs kommuns betalningspåminnelser och inkassokrav hanteras av Visma Financial Solutions.

Påminnelser

Om du har fått en faktura men inte betalar i tid skickas en betalningspåminnelse 10 kalenderdagar efter förfallodatum. Påminnelsen skickas ut av Visma Financial Solutions.

Inkassokrav

Om du inte betalar påminnelsefakturan i tid skickas ett inkassokrav efter ytterligare 10 dagar. Även inkassokrav skickas med Visma Financial Solutions som avsändare. Observera att inkassokravet har ett annat plusgiro än originalfakturan.

Om din påminnelsefaktura förfaller och blir ett inkassokrav får du betala två olika avgifter. Inkassoavgiften är enligt lag 180 kronor. Du får dessutom betala dröjsmålsränta för de dagar fakturan varit obetald.

Frågor om betalningspåminnelser eller inkassokrav

Om du har fått en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav och har frågor ska du vända dig till Visma Financial Solutions som hanterar denna typ av fakturor åt oss.

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771 - 23 24 02

På Visma Financial Solutions webbplats kan du också logga in och se dina pågående ärenden hos dem: Mitt Ärende (vismacollectors.se) Länk till annan webbplats.

Välj hur du vill få fakturor från oss

Du kan få fakturor från Varbergs kommun på flera olika sätt. Som privatperson kan du välja mellan e-faktura eller pappersfaktura.

Autogiro

Om du väljer att betala via autogiro skapas en överenskommelse om att fakturabeloppet ska dras automatiskt från ditt bankkonto på angivet datum.

För att ansluta till autogiro behöver du meddela oss. Det gör du antingen genom en anmälan till din internetbank eller genom att fylla i e-tjänsten för autogiroanmälan.

Varbergs kommuns bankgiro är 5940-7718.

E-faktura

Du kan betala de flesta av dina räkningar till oss via i din internetbank. E-fakturor skickas till det personnummer som fakturan är ställd till. De allra flesta internetbanker är anslutna till denna tjänst.

Du anmäler dig till e-faktura i din internetbank. Instruktioner finns på respektive internetbank.

Observera att påminnelser alltid skickas ut som pappersfaktura.

Faktura till digital brevlåda

Om du inte har e-faktura men är ansluten till den digitala brevlådan Kivra kommer kommunens fakturor automatiskt att skickas dit.

Om du är ansluten till Kivra, men ändå vill ha kommunens fakturor och annan post som pappersutskick till brevlådan behöver du själv göra en inställning i den digitala brevlådan. På Kivras webbplats finns information om hur du gör.

Anpassa din Kivra Länk till annan webbplats.

Pappersfaktura

Varbergs kommun har som mål att fakturera digitalt. Men du kan naturligtvis få pappersfaktura hem i brevlådan om du så önskar. Om du inte är ansluten till någon digital tjänst kommer fakturan automatiskt att skickas som pappersfaktura.

För företag: E-faktura PePPOL eller Svefaktura

Företag har möjlighet att ta emot fakturor från Varbergs kommun elektroniskt enligt gällande standard. Kontakta kommunens ekonomikontor för mer information: info.eko@varberg.se.

Publicerad den:

Senast Ändrad: