Månad 1 • Skola • Kommun

Kartläggning inför start i grundskola

För att barn som aldrig gått i svensk skola ska kunna placeras i rätt klass och få rätt stöd i skolan kartlägger kommunen barnets kunskaper inför skolstart. Barn som gått i svensk skola i en annan kommun ska inte kartläggas.

I Varbergs kommun görs kartläggningen av enhet flerspråkighet på förskole- och grundskoleförvaltningen. För att få komma på kartläggning behöver föräldrarna själva boka en tid. Familjer som anvisats till kommunen får hjälp att boka tid och komma till mötena av kommunens integrationsenhet.

Så går kartläggningen till

Barn som har anmälts för kartläggning blir tillsammans med vårdnadshavare kallade till ett kartläggningsmöte. Det första mötet bokas ofta inom två veckor från att anmälan har gjorts. Kartläggningen tar 3-4 timmar totalt och delas ibland upp på två tillfällen. Alla kartläggningsmöten är hos enhet flerspråkighet, inte på den skola där barnet kommer att gå, och det finns alltid med en tolk eller en studiehandledare som pratar familjens språk. I samband med kartläggningen får familjen en introduktion i hur den svenska skolan fungerar.

Vanliga frågor från nyanlända

Ditt barn får svara på frågor om vilka språk det använder, vilka intressen det har och om det kan läsa och skriva. Barnet får möjlighet att visa vilka kunskaper det har med sig sen tidigare.

Om det inte finns en annan förälder eller någon annan som kan stanna hemma med syskon får de följa med.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.