Månad 2-5 • Skola • Kommun

Ansöka om modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Det gäller både i grundskolan och på gymnasiet.

Modersmålsundervisning handlar om att bevara och utveckla elevens kunskaper i sitt modersmål. Det är också så att bättre kunskaper i det egna språket underlättar inlärningen av svenska.

Det finns kursplaner och kunskapskrav i ämnet modersmål och undervisningen ges utanför elevens vanliga schema av lärare som talar det aktuella språket. För att få undervisning i sitt modersmål måste man göra en ansökan. Ibland finns det inte tillräckligt många elever på den skola man går för att ha undervisningen på det aktuella språket där, då kan man behöva åka till en annan skola.

Vanliga frågor från nyanlända

Nej, det är faktiskt tvärtom, barn som blir bättre på sitt modersmål får lättare att lära sig svenska. Det är inte heller samma sak att prata språket hemma som att få undervisning av en lärare. Att få undervisning i modersmålet gör att barnet kan utveckla och bli bättre på att använda språket.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00