Modersmål

Alla barn som går i förskolan och har ett annat modersmål än svenska har rätt till språkstöd. Alla elever som går i grund­skolan eller gymnasie­skolan och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modermåls­undervisning.

Modersmålsundervisning i skolan

Elever som går i grundskolan eller gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen genomförs av lärare som talar modersmålet och arbetar utifrån Skolverkets kursplaner och kunskapskrav i ämnet.

Vårdnadshavare kan ta del av undervisningens pedagogiska planeringen av genom föräldramöten och Unikum.

För elever i grundskolan måste elevens vårdnadshavare göra en anmälan till modersmålsundervisning. Anmälan gäller elever i både kommunal och fristående grundskola.

Kriterier för modersmålsundervisning

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (gäller inte om eleven har något av de nationella minioritetsspråken som modersmål eller är adopterad).
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. 
  • Eleven önskar få modersmålsundervisning.

Förutsättningar för modersmålsundervisning

  • Minst fem elever ska önska undervisning i samma språk för att undervisning ska organiseras (gäller inte om eleven har något av de nationella minioritetsspråken som modersmål eller är adopterad). Nationella minoritetsspråk - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
  • För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor och olika åldrar. Undervisningen sker på en skola där gruppen samlas. Detta kan innebära att eleven får transportera sig till annan skola där modersmålsundervisningen sker.
  • I vissa grupper anordnas modersmålsundervisning som fjärrundervisning.
  • Lämplig lärare kan anställas.
  • Undervisningen sker utanför elevens vanliga schema.

Avsluta modersmålsundervisning grundskolan

För att avsluta modersmålsundervisning i grundskolan måste elevens vårdnadshavare göra en avanmälan.

Språkstöd på modersmål i förskolan

Alla barn som går i förskolan och har ett annat modersmål än svenska har rätt till språkstöd på modersmålet. Förskolan ska medverka till att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Språkstöd på modersmål ges i den introducerande dagliga verksamheten i förskolan. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektorn på ditt barns förskola.

Anmälan - modersmålsundervisning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan görs anmälan i samband med val av gymnasieskola. Efter skolstart sker anmälan genom någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Publicerad den:

Senast Ändrad: