Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen vänder sig till ungdomar och vuxna som vill ha vägledning och information inför studie- och yrkesval. Behöver du hjälp med din framtidsplanering? En studie-och yrkesvägledare kan stötta dig när du behöver reda ut dina tankar och idéer kring studie- och yrkesval och hjälpa dig att nå ditt mål.

För dig i grundskolan

I Varbergs kommunala grundskolor är studie- och yrkesvägledningen del i den kommungemensamma satsningen MOA, modern arbetslivsorientering. Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

På de kommunala grundskolorna finns studie- och yrkesvägledare som du som grundskoleelev kan vända dig till om du behöver stöd och vägledning inför ditt gymnasieval.

Val och antagning till gymnasieskolan

För dig i gymnasieskolan

På den kommunala gymnasieskolan finns studie- och yrkesvägledare som du som gymnasieelev eller elev i grundskolan kan vända dig till för studieval både inför, under och efter gymnasietiden.

Studie- och yrkesvägledare (varberg.se/peder-skrivares-skola)

För dig som är vuxen

Du har rätt till studie- och yrkes­vägledning även som vuxen. Alla vuxna i Varbergs kommun kan kontakta en av Vuxen­utbildningens studie- och karriär­vägledare när de har frågor om studier eller framtida arbetsliv.

Studie- och karriärvägledning (varberg.se/vuxenutbildningen)

Publicerad den:

Senast Ändrad: