Klagomål inom förskolan och skolan

Har du klagomål på verksamheten i förskolan, fritids­hemmet, grund­skolan, gymnasie­skolan, vuxen­utbildningen eller yrkes­högskolan? Det är viktigt att du berättar för oss om du tycker att något inte fungerar.

Vad är ett klagomål?

Ett klagomål är i det här fallet när du inte är nöjd med saker som har med förskolan eller skolan att göra. Det kan till exempel vara:

  • Hur du eller någon annan blir behandlad
  • Hur verksamheten fungerar eller utbildningen genomförs.

Vad som räknas som ett klagomål är individuellt. Varje enskild person har rätt till sin upplevelse, och det är denna upplevelse som gäller vid anmälan om klagomål. Den enskilde personen bestämmer själv om den vill lämna ett klagomål eller inte.

Har du istället generella syn­punkter eller frågor som rör övrigt i kommunen? Då ska du lämna dessa till vårt kontaktcenter Varberg direkt.

Hur du lämnar klagomål

Du lämnar klagomål enligt följande process. Börja med steg 1 och gå vidare till nästa steg om du inte är nöjd med det svar du fått eller eventuella åtgärder som gjorts.

Kontakta ansvarig personal eller rektor på skolan. Du kan antingen fylla i en blankett för klagomåls­anmälan Länk till annan webbplats. och lämna in, eller prata med dem om problemet. I de fall ett klagomål har lämnats in muntligen, kommer det att dokumenteras skriftligt av den personal eller rektor du pratat med.

Några av våra vuxen­utbildningar och yrkes­högskole­utbildningar drivs av externa anordnare. I dessa fall hittar du kontakt­uppgifter till personal och rektor/­chef/­styrelse i aktuell läro­plattform.

Kontakta skolans huvud­man. För kommunala skolor är detta den ansvariga förvaltningen och för fristående skolor är det friskolans styrelse.

För att lämna ett klagomål fyller du i en blankett för klagomåls­anmälan Länk till annan webbplats. och skickar med post till huvud­mannen för skolan som problemet gäller.

Kontakta Skol­inspektionen om du behöver ta ärendet vidare. De agerar tillsyns­myndighet för alla skolor i Sverige, och kan starta en utredning.

Miss­förhållanden i skolan (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats..

För yrkeshögskolan har Myndigheten för yrkeshögskolan tillsyns­ansvar. Du kommer i kontakt med dem genom att lämna klagomål på en utbildning (myh.se) Länk till annan webbplats..

Hur vi hanterar inlämnade klagomål

Efter att du lämnat in ett klagomål meddelar vi dig när ärendet har registrerats hos oss. Därefter påbörjas en utredning av ansvarig chef eller hand­läggare på skolan alternativt hos huvud­mannen. Så fort utredningen är klar återkopplar vi med svar till dig.

Alla inlämnade klagomål (oavsett om de lämnats muntligt eller skriftligt) dokumenteras tillsammans med dess utredning och svar i ett av kommunens diarie­system. Handlingarna kan sedan begäras ut, men innan vi lämnar ut något görs alltid en sekretess­prövning.

Klagomål inom fristående verksamhet

För fristående förskolor och pedagogisk verksamhet i Varberg har förskole- och grundskole­nämnden ett tillsyns­ansvar. Det betyder att klagomål som rör dessa verksamheter kan lämnas in till förskole- och grundskole­förvaltningen.

Har du klagomål på fristående grund­skola, fritids­hem eller gymnasie­skola? Då ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten. Du kan också vända dig till Skol­inspektionen.

Kontakt

Förskola, fritids­hem och grund­skola

Kontakt­uppgifter till personal och rektor finns i Unikum Länk till annan webbplats.. Ansvarig huvud­man är förskole- och grund­skole­förvaltningen.

Gymnasieskola

Kontakt­uppgifter till personal och rektor finns i Vklass Länk till annan webbplats.. Ansvarig huvud­man är utbildnings- och arbets­marknads­förvaltningen.

Vuxenutbildning

Kontakt­uppgifter till rektor finns på Vuxen­utbildningens hemsida. Kontakt­uppgifter till extern utbildnings­anordnare finns på aktuell läro­plattform. Ansvarig huvud­man är utbildnings- och arbets­marknads­förvaltningen.

Yrkes­högskola

Kontakt­uppgifter till rektor finns på Campus Varbergs hemsida Länk till annan webbplats.. Kontakt­uppgifter till extern utbildnings­anordnare finns på aktuell läro­plattform. Ansvarig huvud­man är utbildnings- och arbets­marknads­förvaltningen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: