Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige gäller skolplikt till och med åk 9. I Varberg finns 22 kommunala grundskolor, en resursskola och tre fristående grundskolor.