Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för de elever som har en intellektuell funktions­nedsättning eller begåvnings­mässig funktions­nedsättning på grund av hjärn­skada. För den anpassade grundskolans elever finns också fritidshem.

Den anpassade grundskolan omfattar nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.

Den anpassade grundskolan innefattar också tränings­skolan för de elever som inte klarar att gå i den anpassade grundskolan på grund av omfattningen av deras utvecklingsstörning.

De grundläggande bestämmelserna om anpassad grundskola finns i Skollagen och i Särskoleförordningen. Den anpassade grundskolan har samma läroplan som grundskolan, men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Träningsskolan har andra kunskapskrav än den anpassade grundskolan och har en grundläggande och en fördjupad inriktning.

Skolverkets broschyr, "Anpassade grundskolan är till för ditt barn" riktar sig till dig som vårdnadshavare. Broschyren besvarar frågor om vem kan gå i anpassade grundskolan, vilka ämnen man läser och hur barnets framtid kan påverkas.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Ansök om plats i anpassad grundskola

I Varbergs kommun finns anpassad grundskola på både Mariedalsskolan och Almers skola. Elever i åk 1-6 går på Mariedalsskolan och elever i åk 7-9 går på Almers skola.

Ansökan om plats i anpassad grundskola görs av vårdnads­havare. Kontakta rektor på den förskola eller den grundskola där ditt barn går för mer information.

Läs om Anpassad grundskola i Varberg

Publicerad den:

Senast Ändrad: