Elevpraktik, Prao

Undervisningen i Varbergs kommunala grundskolor ska visa samband mellan utbildning och omvärld. Elevens möte med det omgivande samhället ska bland annat främja motivation, självkännedom och lärande och stärka deras valkompetens för väl underbyggda och medvetna val i det livslånga lärandet.

Modern arbetslivsorientering (MOA), är Varbergs kommuns modell för att systematisera karriärlärande och stärka elevers valkompetens. MOA är del av det kommungemensamma målet Motivation för lärande.

Samverkan skola-arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv är en del av undervisningen i Varbergs kommunala skolor. Från förskoleklass till åk 9 har processer skapats där elever utvecklar valkompetens inför kommande studier och arbetsliv. En rad arbetssätt och metoder har under åren utformats för att minska antal avhopp på grund av felval, visa bredd i olika branscher och bidra till kompetensförsörjning lokalt, regionalt och nationellt.

När riksdagen beslutade att återinföra obligatorisk prao för grundskolans elever i åk 8 och 9, blev prao ett komplement till pågående processer i MOA.

Prao årskurs 8

Varbergs kommun är prao-mottagare för samtliga elever i de kommunala skolornas åk 8. Eleverna genomför prao två-och-två under fyra dagar på vårterminen. Eleven får information och instruktioner kring prao på sin skola.

Prao årskurs 9

I åk 9 har eleverna fyra dagar prao under höstterminen. De olika kommunala grundskolorna tilldelas olika veckor över en treveckorsperiod. Ambitionen är att så många elever som möjligt enskilt genomför prao och att det lokala näringslivet bidrar med platser. Eleven får information och instruktioner kring prao på sin skola.

Mellan praoperioderna i årskurs 8 och 9 arrangeras MOA-mässan, som stöd för elevers progression av valkompetens. Därtill har skolorna det egna samarbetet skola-arbetsliv och traditionella vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om prao, modern arbetslivsorientering, MOA-mässen och samverkan skola arbetsliv på Pedagog Varberg.

Publicerad den:

Senast Ändrad: