Mobbning och likabehandling

Barn och elever har rätt till en bra och säker miljö i förskolan och skolan som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ibland inträffar dock händelser som gör att barn och elever behöver hjälp och stöd.

Kränkande behandling

Det kan finnas många anledningar till att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Oavsett anledning är det alltid fel att behandla en annan människa illa. Inget barn eller elev ska behöva utstå exempelvis våld, nedsättande kommentarer, skvaller, förnedrande uppföranden eller utfrysning.

All personal i förskola och skola är skyldiga att anmäla till förskolechef eller rektor om de får reda på att någon upplever sig kränkt. Det gäller oavsett om det är ett barn, en elev eller personal som kränker.

Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan

Förskola och skola har en viktig uppgift att motverka kränkningar, genom att både arbeta aktivt för att främja och förebygga alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka och agera när det sker kränkningar. Hur varje förskola och skola arbetar för att motverka kränkningar finns nedskrivet i deras likabehandlingsplan.

Planen innehåller information om hur förskolan eller skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Planen, som uppdateras varje läsår och ska finnas tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Det är av yttersta vikt att både elever och vårdnadshavare har god kännedom om hur de ska agera om någon utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, till vem de kan vända sig och hur förskolan eller skolan kommer att hantera ärenden.

Har du eller någon du känner blivit utsatt för kränkningar?

Om du eller någon du känner blivit utsatt för kränkningar, är det viktigt att du berättar det. Du kan vända dig till personalen på förskolan, en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Kontakta förskola eller skola

Har du frågor om vårt förebyggande arbete, vill läsa likabehandlingsplanen eller vill berätta om en kränkning är du välkommen att kontakta aktuell förskola eller skola.

I de fall att du upplever att förskolan och skolan inte agerat på en kränkningsanmälan kan du lämna ett klagomål. Läs mer om Klagomål inom förskolan och skolan.

Publicerad den:

Senast Ändrad: