Månad 2-5 • Skola • Kommun

Börja fritids

När de vuxna börjar läsa svenska för invandrare (SFI) och delta i andra aktiviteter behöver yngre barn gå på fritids, ibland både före och efter skolan.

Den som går etableringsprogrammet på heltid ska kunna delta i aktiviteter under hela arbetsdagen. Ibland är det schemalagda aktiviteter och ibland ska man studera på egen hand. Oavsett vilket ska barnen kunna vara på fritids. Etableringsprogrammet har inte uppehåll för lov och berättigar inte till semester, därför behöver barnen ofta vara på fritids även under lov och studiedagar.

Ibland behöver nyanlända hjälp att planera för när barnen ska lämnas och hämtas så att de hinner till sin aktivitet. Finns det yngre syskon behöver de kanske hämtas på förskolan innan man kan hämta på fritids. Många nyanlända behöver anpassa tiderna efter hur bussarna går då de inte har körkort och bil.

Vanliga frågor från nyanlända

Nej, det väljer du själv som förälder men om du deltar i etableringsprogrammet ska du göra de aktiviter som ingår där och om du går programmet på heltid har du rätt till fritids. Du har också rätt till fritids om du arbetar eller studerar på heltid.

Senast publicerad:

Obs!

Det kan vara svårt att direkt förstå skillnaden på fritids och skola om man kommer från ett land där fritids är ett okänt begrepp. Fritidsverksamheten är ju ofta i samma lokaler och personalen är ibland samma som man möter i skolan.

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00

Mer information

Ordlista

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.