Månad 2-5 • Försörjning • Kommun

Fortsatt hjälp med försörjning

Det tar olika lång tid för nyanlända personer att bli självförsörjande. För att få hjälp med sina räkningar och andra grundläggande behov behöver man under den tiden ansöka om ekonomiskt bistånd varje månad. Detta kallas återansökan.

Personer som beviljas ekonomiskt bistånd och som har ett bankkonto får pengarna utbetalda, och betalar sedan själva sina räkningar. Personer som inte har ett bankkonto får hjälp att betala räkningar av sin handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd i kommunen. De pengar som ska användas till mat och annat betalas då ut till ett särskilt bankkort som socialtjänsten tillhandahåller.

När en biståndsansökan beviljats skickas alltid ett beslut om detta till personens postadress. Beslutet visar hur socialtjänsten räknat ut vad man har rätt till, vilka utgifter som beviljas och hur mycket pengar som betalas ut. Med beslutet skickas också de räkningar och kvitton som lämnats in i samband med återansökan. Kostnader för sådant som bedöms vara nödvändigt, till exempel vårdbesök eller vissa mediciner, kan ersättas i efterhand om kvitto lämnas in.

Rörig ekonomi i början

Det kan vara rörigt med olika utbetalningar i början. Personnummer och svensk försäkringstillhörighet krävs för att få i stort sett alla statliga ersättningar, så som bostadsbidrag, barnbidrag och etableringsersättning. För kvotflyktingar kan det ta upp till ett halvår innan detta är klart. En del bidrag betalas då ut retroaktivt och om socialtjänsten under perioden beviljat ekonomiskt bistånd för att täcka upp kan man bli återbetalningsskyldig. Om en person har fått en stor utbetalning från Försäkringskassan är det därför bra om personen kontaktar sin handläggare på socialförvaltningen innan pengarna används till något annat.

Det kan också vara så att personer som ännu inte har ett bankkonto inte kan lösa in avier för olika bidrag utan behöver vänta tills ett bankkonto finns på plats.

Vanliga frågor från nyanlända

Om det är en faktura som ska betalas i slutet av den här månaden ska du lämna den till din handläggare när du lämnar in din återansökan. Om det är en påminnelse och du får hjälp med din ekonomi av socialtjänsten ska du kontakta din handläggare med en gång.

Om du har fått bankkortet av socialtjänsten behöver du kontakta din handläggare. Hen kan ordna så att du får ett nytt bankkort. Om du har fått kortet av banken ska du kontakta dem för att spärra kortet så att ingen annan kan använda det, och få ett nytt.

Senast publicerad:

Kontakt

Socialtjänsten, Varbergs kommun

Vuxenenhetens mottagningstelefon, telefontid alla vardagar kl 10-12.

Birger Svenssonsväg 28B
432 40 Varberg

0340-889 00

Ordlista

      Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven såsom kostnader för mat, boende med mera.

      En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

      Att ha svensk försäkringstillhörighet innebär att man kan få de bidrag som ingår i den svenska socialförsäkringen. Den som inte är försäkrad i Sverige kan inte få ersättning. Det är Försäkringskassan som utreder om en person ska vara försäkrad i Sverige eller inte.