Månad 2-5 • Etableringsprogram • Kommun

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är en kurs som syftar till att personer som är nya i Sverige ska få kunskap om hur det svenska samhället är organiserat och om det praktiska vardagslivet här.

Kursen är totalt 100 timmar och löper under 4-8 veckor på hel- eller deltid. Undervisningen ges på ett språk personen behärskar och i dialogform. Det betyder att deltagen får lyssna, fråga och diskutera med sin samhällskommunikatör och de andra deltagarna i gruppen. Hen får också träffa personer från olika myndigheter vid olika studiebesök och föreläsningar.

För de som kan arabiska hålls kursen av Folkuniversitetet i Varberg. De som går kursen på andra språk åker ofta till Halmstad och läser i Halmstad kommuns regi.

Samhällsorienteringen ingår som en aktivitet i etableringsprogrammet. Då görs anmälan till kursen av arbetsförmedlaren på Arbetsförmedlingen. De som har rätt till samhällsorienteringen men som inte går etableringsprogrammet kan själv anmäla sig till kursen antingen via kommunens e-tjänst eller genom att ta kontakt med kommunens samordnare för samhällsorienteringen.

Vem kan gå kursen i samhällsorientering?

Samhällsorientering är till för den som:

  • har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år
  • kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • är över 18 år.

Vanliga frågor från nyanlända

För att det ska bli tillräckligt många deltagare för att starta en kurs och för att man inte ska behöva vänta för länge samarbetar Varbergs kommun andra kommuner och då hålls kursen i Halmstad av Halmstad kommun.

Senast publicerad:

Kontakt

Samordnare Samhällsorientering, Varbergs kommun

Lynn Balheden
0340-69 70 78

lynn.balheden@varberg.se

Ordlista

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.