Månad 2-5 • Fritid • Kommun

Stöd av kulturguide

I Varbergs kommun finns tre kulturguider som fungerar som länkar mellan civilsamhället och de nyanlända som flyttar hit. Kulturguidernas uppgift är i huvudsak att se till att nyanlända personer får möjlighet att ta del av kommunens kultur- och fritidsaktiviteter. I praktiken handlar det om att skapa möten och gemenskap.

Kulturguiderna kan följa med på aktiviteter första gången för att visa var de finns och hur de funkar. De kan också hjälpa till att hitta ett språkcafé eller få kontakt med landsmän, och med andra personer i civilsamhället. Ibland anordnar kulturguiderna aktiviteter i samarbete med olika föreningar. De som saknar en basuppsättning kläder för vårt svenska klimat kan få det av en kulturguide, tack vare ett samarbete med Arbetscentrums klädinsamling.

Kulturguiderna har kontakt med många nyanlända personer och får därför mycket frågor om allt möjligt. Ibland blir uppgiften då att hänvisa vidare till rätt verksamhet eller funktion. Det är inte kulturguidernas uppdrag att följa med på utvecklingssamtal i skolan eller på möten hos socialtjänsten.

Alla anvisade nyanlända erbjuds att träffa en kulturguide kort efter att de kommit till Sverige – ofta sker första mötet i bostaden.

Kulturguiderna tar emot besök på kulturhuset Komedianten torsdag kl.10-14.

Senast publicerad:

Kontakt

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.