Månad 6-24 • Registrering • Stat

Anmäla förändrad inkomst

Många av de bidrag som betalas ut är inkomstbaserade. Därför är det viktigt att informera Försäkringskassan när inkomsten ändras exempelvis när man får ett jobb, om man blir av med sitt jobb eller går på föräldraledighet.

Även en del avgifter är inkomstbaserade det gäller exempelvis avgiften för barnomsorg. Börjar man arbeta och får en inkomst behöver man informera kommunen så att man betalar rätt avgift annars kan man bli återbetalningsskyldig. På Varberg direkt kan man få hjälp med att fylla i och lämna in blanketten.

Senast publicerad: