Månad 6-24 • Försörjning • Kommun

Ej självförsörjande efter två år

Målet med etableringsprogrammet är att insatserna man tar del av ska leda till att man får ett jobb eller kan påbörja studier som leder till arbete. En del lyckas få ett jobb under de här två åren och klarar sig på sin inkomst utan, med en del, eller inga bidrag. För andra är vägen till arbete längre.

När etableringsprogrammet tar slut får man inte längre de ersättningar som är specifikt kopplade till deltagandet i programmet såsom, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg. Man har fortfarande rätt till bidrag såsom bostadsbidrag och föräldrapenning. Personer som inte har någon eller bara liten inkomst från arbete, eller bara en av två vuxna i en familj har en inkomst behöver ofta söka ekonomiskt bistånd för att få ekonomin att gå ihop. Det är bättre att söka och kanske få ett avslag på sin ansökan om man är osäker än att exempelvis låna pengar för att kunna betala mat och hyra. Det är kan precis som när man börjar i programmet vara lite svårt att få överblick av vilka pengar som kommer varifrån och varför. Loggar man in på Mina sidorpå Försäkringskassan kan man se vilka beslut som finns och vilka utbetalningar som är på gång.

Senast publicerad:

Kontakt

Socialtjänsten, Varbergs kommun

Vuxenenhetens mottagningstelefon, telefontid alla vardagar kl 10-12.

Birger Svenssonsväg 28B
432 40 Varberg

0340-889 00