Månad 6-24 • Bostad • Stat

Flytta till ny bostad

Att man vill eller behöver flytta kan bero på olika saker. Den som har ett tillfälligt hyreskontrakt eller bor i andra hand kanske måste flytta medan andra kanske vill flytta närmare släktingar eller har hittat en bättre bostad. När man flyttar behöver man göra en flyttanmälan till Skatteverket så att man blir folkbokförd på rätt adress och den som får bidrag för sitt boende behöver göra en ny ansökan till Försäkringskassan.

Har man barn som behöver byta skola och förskola ska man informera skolan barnen går i och ansöka om byte av placering så att de kan få plats i närheten av den nya bostaden. Det är också viktigt att informera sin arbetsgivare och andra kontakter om att man byter adress.

De flesta nyanlända familjer med barn som anvisats till kommunen och som fått en tillfällig bostad i samband med inflyttning blir efter en tid erbjudna att flytta till en mer varaktig bostad, oftast en lägenhet i det kommunala bostadsbolaget Varbergs bostad. Familjerna kan få hjälp med flytt och annat som behöver göras av integrationsenheten. Tackar man nej till ett sådant erbjudande måste man själv ordna en egen bostad. När det gäller större familjer är det svårt att hitta varaktiga bostäder som passar därför får familjen ofta bo kvar i tillfälliga bostäder under längre tid. Den som på egen hand hittar en bostad och väljer att flytta behöver ordna med flytten själv.

Ska man flytta till en annan kommun behöver man själv ta kontakt med exempelvis, skola, förskola och SFI i den nya kommunen. Deltar man i etableringsprogrammet behåller man sin plats men man behöver informera Arbetsförmedlingen så att man kan börja i de aktiviteter som finns i den nya kommunen. Alla kommuner erbjuder SFI.

Ja, du är alltid fri att flytta vart du vill men du behöver själv hitta en bostad där du vill bo. Oavsett vilken kommun du flyttar till finns ungefär samma samhällsservice när det gäller skola, vård och möjlighet att söka ekonomiskt bistånd. Du behöver själv ta reda på vad du behöver göra när du flyttar till den nya kommunen. Ofta har kommunen en hemsida där man kan hitta information om vem man ska kontakta om man har frågor om hur det fungerar.

Senast publicerad: