Månad 1 • Skola • Kommun

Ansöka om förskola och fritids

Nyanlända barn har rätt till förskola och fritids på samma villkor som andra barn.

De flesta nyanlända vuxna deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram på heltid och har då rätt till barnomsorg på heltid. Om någon av föräldrarna är föräldraledig med ett litet barn, har familjen i stället rätt till förskola för de äldre barnen 15 timmar i veckan. Det kan ta upp till fyra månader att få en förskoleplats. Därför är det viktigt att ansöka om en plats i god tid.

Plats på förskola

Barnen får alltid plats på en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. Ibland finns det inte plats på den förskola som ligger närmast men då kan de som vill ansöka om att få byta förskola. Då blir familjen erbjudna en omplacering så snart det finns en ledig plats på önskad förskola.

Man gör ansökan om förskoleplats på varberg.se. Det går också bra att gå till Varberg direkt för att få hjälp med att fylla i ansökan.

Anvisade nyanlända får hjälp med anmälan av en mottagningssamordnare på kommunens integrationsenhet. Hen informerar föräldrarna när barnet fått en plats och kan börja.

Plats på fritids

Skolbarn har rätt till fritids till och med vårterminen året de fyller 13 år. Man gör ansökan om fritidsplats på varberg.se. Den som inte har bank-id kan få hjälp med att fylla i en blankett hos Varberg direkt. Barn som har kommunal förskoleplats får automatiskt en fritidshemsplats när de börjar skolan.

Vanliga frågor från nyanlända

Det är du som förälder som bestämmer om dina barn ska gå i förskolan eller vara hemma, men du har rätt till 15 timmar förskola när du är föräldraledig. På förskolan får barnen träffa och leka med jämnåriga barn. De får dessutom möjlighet att lära sig svenska.

Det är inte alltid det finns en förskola nära där man bor. Om det finns en förskola som ligger närmare kan du ansöka om att få byta till den. Då meddelar kommunen dig när du fått en ny plats.

Fritids är en plats där barnen kan vara efter skolan när föräldrarna är på jobbet eller studerar. Där finns vuxna som tar hand om barnen. Barnen kan leka och spela spel med sina kompisar och får även mellanmål när de är där.

Senast publicerad:

Obs!

Det kan vara svårt att direkt förstå skillnaden på fritids och skola om man kommer från ett land där fritids är ett okänt begrepp. Fritidsverksamheten är ju ofta i samma lokaler och personalen är ibland samma som man möter i skolan.

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)