Månad 2-5 • Försörjning • Kommun

Hantera ekonomi och bankärenden själv

När man öppnat bankkonto och olika bidrag börjar betalas ut behöver den nyanlände själv få ordning på hur mycket pengar hen får, vad de ska räcka till samt betala sina räkningar själv.

Det uppstår ofta en övergångsperiod där en del bidrag kommer i gång snabbare medan det tar längre tid för andra. Det är också vanligt att det görs retroaktiva utbetalningar för perioder bakåt i tiden. Det innebär att man kan behöva fortsatt stöd från socialtjänsten men också behöva betala tillbaka en del pengar till dem, särskilt om man får stora retroaktiva utbetalningar. I familjer med två vuxna kommer utbetalningar till båda och exempelvis barnbidrag betalas ut en vecka före andra utbetalningar och man har gemensamt ansvar för familjens ekonomi. Under den här perioden har de flesta fortsatt kontakt med sin handläggare på ekonomiskt bistånd och kan få hjälp med att förstå vilka pengar som kommer varifrån och vad de ska räcka till av hen.

När utbetalningarna blir mer regelbundna och det inte längre finns behov av fortsatt ekonomiskt stöd förväntas man sköta sin ekonomi på egen hand. Den som har mobilt bank-ID kan betala sina räkningar på internetbanken. Har man inte mobilt bank-ID behöver man gå till banken och betala in räkningarna på plats. Återkommande räkningar som de för el och hyra kan man oftast få på autogiro vilket kan förenkla för en del, samtidigt behöver man då säkerställa att pengarna finns på kontot när de dras.

Integrationsenheten hjälper anvisade nyanlända med enklare frågor kring ekonomi och kan exempelvis hjälpa till med att betala in en räkning på internetbanken. När det gäller frågor kring vad som ska betalas och med vilka pengar ska den nyanlände kontakta sin handläggare på ekonomiskt bistånd.

Vanliga frågor från nyanlända

Kontakta socialtjänstens försörjningsenhet. I akuta fall kan socialtjänsten besluta om något som kallas nödbistånd.

En anledning kan vara att du inte lämnat in din ansökan om etableringsersättning till Försäkringskassan eller din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Har du mobilt bank-ID kan du logga in på mina sidor på Försäkringskassan för att se tidigare och kommande utbetalningar. Du kan också få hjälp med att se om det är någonting annat som saknas eller behöver göras på Statens servicecenter.

Senast publicerad: