Månad 6-24 • Skola • Kommun

Byta skola och förskola

Oftast behöver man kanske byta skola för att man flyttar och det blir enklare om barnen går i skola och förskola så nära hemmet som möjligt, men det kan också finnas andra anledningar till att man vill byta skola.

Önskar man byta skola i samband med flytt ska man fylla i och lämna in blanketten Byte av skola vid flytt till Varberg direkt. På Varberg direkt kan du få information om vilken skola som ligger närmast där du bor och hjälp med att skriva ut och fylla i blanketten.

Om man vill byta skola av andra skäl ska man använda blanketten Byte av skola under pågående skolgång. Nyanlända barn kan också på samma sätt som övriga barn välja att gå i en friståendeskola. Vill man byta till en friståendeskola eller en skola i en annan kommun behöver man skicka en ansökan om byte av skola till skolan man önskar.

När det gäller förskola behöver man skicka in en ny ansökan om förskoleplats, det gör man i kommunens e-tjänst-barnomsorg. Det går också att få hjälp med detta på Varberg direkt.

Senast publicerad: