För utställare

Ansvarig för Galleri Hamnmagasinet är den konstnärliga ledaren i Varbergs kommun. En referensgrupp bestående av den konstnärliga ledaren, representanter för Kultur i Halland och KKV Varberg väljer och beslutar om vilka utställningar som ska visas.

I Galleri Hamnmagasinet arrangeras utställningar med lokala och regionala konstnärer såväl som konsthantverk och hemslöjd. Utställningsprogrammet läggs fast för ett kalenderår åt gången. Utställningsperioderna varar i cirka 4-6 veckor och längre under sommaren.

Referensgruppen söker själv upp konstnärer och utställningar för att aktivt sätta ihop utställningar utifrån egna teman eller frågeställningar. Det är därför inte möjligt att ansöka om utställning, dock kan man skicka in material för information till adressen nedan. Insänt material returneras ej.

För mer information kontakta koordinator på Galleri Hamnmagasinet. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Lokalen

Byggnaden är kulturminnesmärkt. Inga ingrepp kan därför göras i originalkonstruktionen. Utställningslokalen har karaktären av magasin med rader av pelare och bjälkar. Ljusinsläpp från nord-ost genom 9 stora fönster. Fristående väggpartier, bås och montrar, podier och liknande kan ställas direkt på golvet. Konstverk kanhängas i linor från taket eller till exempel projiceras på väggar.

Golvytan är 192kvm. Såpat furugolv. Radiatorer under fönster. Högsta takhöjd är 270cm. Under takbjälken som löper genom lokalen är höjden 230cm. Bredd mellan fönster är 220cm förutom väggarna bredvid fönsterluckorna där bredden är 200cm.

För väggmontering av konstverk finns följande falska väggytor:

A. bredd 730cm, höjd 267cm
B. bredd 1000cm, höjd 235cm
C. bredd 245cm, höjd 287cm
D. bredd 228cm, höjd 220cm
E. bredd 234cm, höjd 217cm
F. bredd 280cm, höjd 277cm
G. bredd 940cm, höjd 273cm
H. bredd 282cm, höjd 286cm
I. bredd 248cm, höjd 278cm
J. bredd mellan fönster 200/220cm, höjd 254cm

Planritning av galleriet.

Bilder på lokalen

Lokalen sedd inifrån och mot fönstren.
Vy mot fönstren.
Vy mot disk.
Vy mot stenvägg.
Vy där nästan hela lokalen syns.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
David Sundqvist
Konstkoordinator

Läs mer